• 355 träffar
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 31 min, Film FS2494
  • Mer än 70 procent av jordklotet täcks av vatten. I hav, sjöar och vattendrag lever mikroskopiska organismer och de allra största växterna. Alla räknas de som alger. Med hjälp av solenergi producerar
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 38 min, Film FS2495
  • Nära ekvatorn finns tropisk regnskog i Syd och Mellanamerika, i Västafrika, i Sydasien, i Sydostasien och i norra Australien. I ett tropiskt regnskogsklimat finns inga årstider och det regnar varje
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 13 år, 14 min, Film F2439
  • Majoriteten av världens astronomer och forskare stöder idag den teori som vi kallar för Big Bang. Men vad innebär teorin egentligen? Hur växte teorin fram? Det ska vi ta reda på!
  • Ets Media, 2017, Från 13 år, 58 min, Film F2388
  • Vårt jordbruk har förändrats. Konkurrensen är stor och kravet på billigare mat tvingar jordbrukare till en allt större grad av rationalitet och industrialisering.
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 3 min, Film EDUS991045
  • Ett utbildningsklipp som förklarar grundprincipen bakom hur ett kärnkraftverk fungerar.
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 3 min, Film EDUS991041
  • Finns det en koppling mellan vår mage och hjärna? Det här utbildningsklippet visar några av sambanden mellan magens och hjärnans signalsystem.
  • Eduklips, 2017, Från 9 år, 4 min, Film EDUS991040
  • Det här animerade utbildningsklippet presenterar alla planeterna i vårt solsystem och berättar lite fakta om var och en av dem.
  • Eduklips, 2017, Från 9 år, 6 min, Film EDUS991039
  • I det här utbildningsklippet får du bland annat lära dig mer om växtätare, rovdjur, allätare och asätare och om hur näringskedjan fungerar.
  • Eduklips, 2017, Från 6 år, 4 min, Film EDUS991038
  • Formen på ett föremål kan förändras på många olika sätt, bland annat genom värme och kyla. Det här utbildningsklippet visar olika metoder för att ändra på ett föremål.
  • Eduklips, 2017, Från 6 år, 4 min, Film EDUS991037
  • Det här utbildningsklippet förklarar på ett enkelt sätt vad som är speciellt med olika material - och ökar din förståelse för varför det är viktigt att välja rätt material i rätt sammanhang.
  • Eduklips, 2017, Från 9 år, 5 min, Film EDUS991036
  • Vad har brasor, ljus, värmefläktar och ugnar gemensamt? I det här utbildningsklippet lär du dig mer om hur värmeenergi fungerar.
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 4 min, Film EDUS991015
  • För att nya blommor ska bildas måste en blomma pollineras. Men visste du att processen kan ske på flera olika sätt?
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 5 min, Film EDUS991014
  • I det här animerade utbildningsklippet lär du dig hur den sexuella fortplantningen hos växter går till och får veta mer om bland annat ståndare, märke och fröämnen.
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991012
  • Pollen, pistill och märke är begrepp som de flesta av oss hört - men hur går det till när en blomma pollineras?
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991044
  • Ett utbildningsklipp som ger en inblick i radioaktivitetens fascinerande historia, men som även berättar om riskerna.
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 5 min, Film EDUS991042
  • Hur ska forskarna göra för att varna för det livsfarliga kärnavfallet, så att varningen fungerar i hundratusentals år?
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 6 min, Film EDUS991016
  • I det här animerade utbildningsklippet får du se hur grodan, spindeln, husflugan, myggan och fjärilen gör för att få i sig sin föda.
  • Filmo, 2016, Från 13 år, 26 min, Film F2308
  • Insekter är vår planets mest framgångsrika livsformer. De anpassar sig i varierade miljöer och finner sinnrika lösningar. Vi kan lära oss mycket av dem, även inom områden vi kanske minst anar...